10 Aralık 2013 Salı

12 Ocak 2014 tarihli Musikî Arşivi programı

1-4 . Ankara Radyosu Klasik Türk Musıkisi Korosu
Yöneten: Ahmet Hatipoğlu (tahminen 1990’lar)
1a. Nihavend  peşrev: II. Gazi Giray Han
1b. Nihavend Beste: Bolahenk Nuri Bey
      Şimdi düştü gönlümüz bir âfetin sevdasına
     Usûlü: ağır çember
2. Nihavend Beste:  Rifat Bey
     Ey cân-ı derûnum, seni bu cânım unutmaz 
3.  Nihavend Ağır Semai: Hacı Faik Bey
     Ne hâl oldu bana şimdi nedir bu derdime çâre?  
     Güfte: bestekârın güftesi
4. Nihavend Yürük Semai:  Tanburî  Ali Efendi
     Bilmezdim özüm gamzene meftûn imişim ben
     Güfte: Nevres-i Cedid (Osman Nevres)

5-11.  Sabite Tur Gülerman, Istanbul radyosu kayıtlarından seçmeler    
 Kürdilihicazkâr şarkılar
5. Müsemmen: Hacı Arif Bey
    İftirakındır sebep bu nâle vü feryâdıma   

6. Ağır aksak şarkı: Sarı Onnik
    Bu gönül ne güldedir ne gülşendedir,
    Taş plak

7. Devr-i hindî: Kaptanzade Ali Rıza Bey
   Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir   

8. Curcuna: Hacı Arif  Bey
   Sende acep uşşaka eziyyet mi çoğaldı  
   Güfte: Mehmet Sadi Bey

9. Curcuna: Rahmi Bey
 Sana ey cânımın cânı efendim / Kırıldım, küstüm, incindim gücendim 

10. Curcuna:  Hanende Asdik Ağa   
   Hançer-i ebrusu saplandı dile

11. Aksak: Lavtacı Hristo Efendi
    Gidelim Göksu’ya bir âlem-i âb eyleyelim
   Güfte: Yahya Kemal      

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder