10 Aralık 2013 Salı

12 Ocak 2014 tarihli Musikî Arşivi programı

1-4 . Ankara Radyosu Klasik Türk Musıkisi Korosu
Yöneten: Ahmet Hatipoğlu (tahminen 1990’lar)
1a. Nihavend  peşrev: II. Gazi Giray Han
1b. Nihavend Beste: Bolahenk Nuri Bey
      Şimdi düştü gönlümüz bir âfetin sevdasına
     Usûlü: ağır çember
2. Nihavend Beste:  Rifat Bey
     Ey cân-ı derûnum, seni bu cânım unutmaz 
3.  Nihavend Ağır Semai: Hacı Faik Bey
     Ne hâl oldu bana şimdi nedir bu derdime çâre?  
     Güfte: bestekârın güftesi
4. Nihavend Yürük Semai:  Tanburî  Ali Efendi
     Bilmezdim özüm gamzene meftûn imişim ben
     Güfte: Nevres-i Cedid (Osman Nevres)

5-11.  Sabite Tur Gülerman, Istanbul radyosu kayıtlarından seçmeler    
 Kürdilihicazkâr şarkılar
5. Müsemmen: Hacı Arif Bey
    İftirakındır sebep bu nâle vü feryâdıma   

6. Ağır aksak şarkı: Sarı Onnik
    Bu gönül ne güldedir ne gülşendedir,
    Taş plak

7. Devr-i hindî: Kaptanzade Ali Rıza Bey
   Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir   

8. Curcuna: Hacı Arif  Bey
   Sende acep uşşaka eziyyet mi çoğaldı  
   Güfte: Mehmet Sadi Bey

9. Curcuna: Rahmi Bey
 Sana ey cânımın cânı efendim / Kırıldım, küstüm, incindim gücendim 

10. Curcuna:  Hanende Asdik Ağa   
   Hançer-i ebrusu saplandı dile

11. Aksak: Lavtacı Hristo Efendi
    Gidelim Göksu’ya bir âlem-i âb eyleyelim
   Güfte: Yahya Kemal      

19 Ocak 2014 tarihli Musikî Arşivi programı


1. Rast taksim: Niyazi Sayın (ney ile)  
   Not: taksimin sonlarına doğru, kimilerinin Dede Efendi’ye mal ettikleri, “Rast getirip fend ile seyretti hümâyı” diye başlayan rast kâr-ı nâtıkın son nağmelerini hatırlatarak bitiriyor bu taksimi   
2-6. Bekir Sıtkı Sezgin, değişik konserlerinden seçilmiş acem-kürdî makamında eserler 
2. Acemkürdî Beste: Osep Ağa 
Âteş-i aşkınla cânâ oldum dîvâneden beter
  Usûlü: berefşan    

3. Acem-kürdî Ağır Semai: Osep Ağa
   Dûr etme yanından asla bendeni ey kaş-ı keman  
   Hollanda Radyosu KRO kayıtlarından

4. Acem-kürdî Yürük Semai: Osep Ağa
  Gel bezme bir şeb ey nazeninim olalım hem-dem   

5. Acem-kürdî Bektaşi nefesi: bestekârı bilinmiyor
  Şâh-ı merdanın avâızı turna derler bir kuştadır  
   Hollanda Radyosu KRO kayıtlarından

6. Acem-kürdî şarkı: Kaptanzade Ali Rıza Bey
   Leyl olur ki hüzn içinde her nefes  bir âh olur    

7-9. Meral Uğurlu, Istanbul radyosu kayıtları
7. Evcârâ şarkı: Hacı Faik Bey 
Aldı elden gülşen-i bâd-ı hazan
Güfte: Sultan V. Murad  

8. Evcârâ şarkı: Baki Duyarlar
Yine feryâd ediyor  çırpınıyor bir bülbül 

9.  Eviç şarkı: Selahattin Pınar
  Göz yaşlarınız kalbime toplanmış emeldi
   Güfte: Mustafa Nafiz Irmak    

10  Hicaz – hümâyun peşrev: Tanburî Osman Bey
   Taş plak (Odeonn Record)  Odeon  Saz Heyeti  

11. Nihavend şarkı: Güzel kuşum söyle neden kederlisin
   Muhlis Sabahattin Bey (Ezgi)     
Okuyan: Tülin Yakarçelik, Istanbul radyosu kaydı    

12.  Hicazkârkürdî şarkı: Muhlis Sabahattin Bey
    Gözüm kaldı gözünde
     Okuyan: Nuriye Hanım, taş plak, Odeon, 1930 

13. Hicazkârkürdî şarkı: Muhlis Sabahattin  Bey
      Akdeniz’in koynunda
      Okuyan: Necla Hanım, taş plak, Odeon, 1930